Nog snel van het leven genieten

De dood is niet alleen het einde van de tijd. Als hij dat zou zijn, als er na het einde van de tijd niets meer zou zijn, zou de dood alleen beangstigend voor de natuur zijn. Het ver­stand zou redenen leveren zich daarover geen zorgen te maken. Het zijn verkeerde manieren, zich op voorhand over de dood te troosten. ‘Laat ons van het leven genieten!’ Met deze woorden bemoedigen ze zichzelf om uiterlijk rustig, koppig en uitdagend de termijn van hun dood voor ogen te zien. Als deze termijn plotseling ten einde loopt, smelt opeens hun voorgespiegelde wijsheid onder het glanzende licht van de waarheid en velen van hen sterven op grond van het rechtvaardig oordeel van GOD, onder de kwelling van woede en hopeloosheid.

GOD schiep in de mens twee dingen: geest en materie. Zijn ziel is geest, zijn lichaam materie. Bij de dood vergaat zijn lichaam als materie. De ziel als geest kan niet vergaan. Ze is onster­fe­lijk zoals de Engelen, die alleen geest zijn, onaf­han­ke­lijk daarvan of ze goed of kwaad is. Dat is de re­den waa­rom onze ziel, als ze het lichaam verlaat zonder over­gang in de eeuwigheid treedt, maar hetzij gelukkig of ongelukkig – nooit ophoudend – hangt ervan af hoe wij zelf ... mehr

November 2017

Maandbrief