Zondag

Waar blijft GODS eer?
Veel kerken staan leeg.

De klok roept op naar het heilig oord te komen,
maar men moet weg naar spel en sport
met reisbus en per spoor,
geen Godsdienstoefening op het programma van de dag.

De een jaagt in de auto door de wereld,
de ander bewerkt zijn veld,
de derde werkt aan zjjn huis,
zo drijft men GODS Zegen uit!

Is zondag niet meer de dag des HEREN,
dooft het leven ster om ster.
Is GODS Wil niet meer norm,
verliest het leven houvast en vorm.

Maakt men niet op het juiste moment rechtsomkeert,
word men op een andere manier beleerd.
Alle orde verdwijnt,
het onheil neemt nu zijn beloop.

Niet GOD laat Zijn wereld in de steek,
neen, het is
... mehr

September 2017

Maandbrief