De dagelijkse kruisen

Op zekere dag, toen het kleine kruis dat JEZUS me stuurde mij heel groot voorkwam …, toen ik eraan dacht wat me nog van het leven overblijft, van het leven van een trappist – hier opgesloten voor altijd – en het me heel lang duurde …, als ik leed, omdat me de weg moeizaam en lang scheen, toen las ik de volgende woorden in een boek:

‘Niets van alles wat een einde heeft,
is werkelijk lang en groot.’

‘Niemand kent je leed, je kruis,
daarom is het Me zo welgevallig.’

 ‘Lijkt het kruis te zwaar voor je?
Kijk maar één ogenblik naar Mij.
Wie van ons beiden lijdt meer?’

(Woorden van JEZUS)

JEZUS vraagt: ‘Veelgeliefde ziel, kun je Me daarheen volgen  waar Ik naar toe ga?’ – In mijn dagelijkse beslommeringen, zorgen, ziektes, angsten, in de beoefening van de liefde tot GOD en de naaste kan ik Hem volgen. Hij roept me op het kruis aan te nemen – te dragen, Hem te ... mehr

April 2019

Maandbrief