De rol van Michaël in de huidige tijd

De Aartsengel Michaël is de voorloper, die alle mensen op aarde op de Christusgeest, het Christus-bewustzijn en het nieuwe tijdperk voorbereidt. Daarom is hij juist nu met zijn sterke presentie op aarde vertegenwoordigd. Hij is er om ieder afzonderlijk, die erom vraagt, de hand te reiken en hem voor te bereiden, te beschermen en te leiden, nu en in de komende tijd. Zijn grootste wens is het, indien mogelijk, dat zich veel mensen voor zijn kracht en hulp openen.

We kunnen hem te allen tijde en in alle aangelegenheden om bescherming en hulp vragen. In situaties van nood is het ge­noeg dat we zijn naam roepen, bidden en om hulp vragen, ge­lo­ven en danken. Ook hier geldt het door JEZUS geopen­baar­de grondbeginsel: ‘Vraagt en men zal u geven (helpen); zoekt en ge zult vinden; klopt en men zal u opendoen.’

Alleen uit de Kerk, die de poorten der hel nooit kunnen over­ wel­di­gen, en alléén uit de Kerk, waar de wapens van de HEER zich bevinden (Sacramenten), komt de waarachtige kracht. Harten, die trouw dienen en in liefde voor GOD slaan, zijn de Kerk. Hun offers zijn de genoegdoening, het goed­maken; de gebeden van de Kerk zijn de wal tegen de on­der­gang van ieder afzonderlijk alsook de staten; de geest van de opoffering en de liefde is de eeuwige vergelding voor de enorme vergrijpen die op ... mehr

Februari 2018

Maandbrief