Willen leven

Wat is er zinvoller? – Wij zijn zondaars en vanaf de geboorte belast, dus is het niet meer dan juist, dat we iedere dag op­recht ons best doen, de slechte neigingen in ons te over­win­nen – te vernietigen, om ons uit de daaruit volgende kwaden te bevrijden.

Het is in dit leven zeker onmogelijk, ons aan al de alledaagse zorgen, tegenspoed en ziektes te onttrekken. – Waarom zou­den we dan niet uit de noodzakelijkheid een deugd maken?

Laten we onze kleine en grote kruizen moedig en met ge­heel ons hart op ons nemen, om ons daarmee het eeuwig geluk te smeden. De kruizen, die GOD ons stuurt, werden zelfs voor ieder van ons bereid. Ze zijn naar onze krachten af­ge­meten en door zo veel troost begeleid, dat ze al in dit leven zoet en aangenaam worden. De HEILAND zegt: ‘Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u verkwikken.’

De HEILAND zegt ook: ‘Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie om Mij het leven verliest, zal het vinden.’ CHRISTUS wil daarmee zeggen: als we ons leven, ons dagelijks werk opofferen, geleidelijk helemaal aan Hem overlaten, zal Hij ons daarvoor een oneindig beter, eeuwig leven geven. Ja, wij moeten ons ... mehr

April 2018

Maandbrief