Hart van JEZUS

‘GOD is liefde’, zo leert de Heilige Schrift. Ze leert ook GOD boven alles te beminnen en de naaste als zichzelf. Dit hoofdgebod omvat alles en is de hoofdwet van ons geloof, van het christendom.

De HEILAND heeft zelf op Zijn hartenwond gewezen en ons uitgenodigd, uit deze onuitputtelijke bron van liefde te schep­pen – Genaden op genaden uit Zijn goddelijk Hart. Jam­mer genoeg is de verering van het Hart-van-JEZUS voor een groot deel miskend en vergeten; de mensen weten niet meer wat ze met het Hart van JEZUS moeten beginnen.

Het is zeker meer dan 300 jaren geleden, dat de HEILAND in Zijn onmetelijke liefde Zuster Margareta Maria Alacoque de opdracht gaf, de verering van het Hart-van-JEZUS te ver­brei­den, om daardoor de dwaalleren en Goddeloosheid te be­strij­den. In de Kerk hebben wij het feest van het Hart-van-JEZUS. Hoezeer offert zich het Goddelijk Hart op, om on­on­der­broken voor onze zonden, lauwheid en nalatigheid boete te doen. Zozeer bemint ons het goddelijk Hart van JEZUS. Voor ons is dit Hart in de Eucharistie verborgen. Het is het­zelfde Hart als aan het kruis – steeds levend en be­vend, nooit stilstaand, steeds offervaardig tot aan het einde van de wereld. Men kan de liefde en het ... mehr

Juni 2019

Maandbrief