Tweegesprek met de HEILAND

De H. Aartsbisschop Antonius Maria Claret, een zeer grote Heilige, schreef deze goedgunstige, liefdevolle woorden die hij van de HEER voor de mensen had ontvangen:

‘Het is niet nodig veel te weten om Mij welgevallig te zijn; het is voldoende dat je Me zeer bemint. Spreek dus gewoon met Me, zoals je met je beste vriend zou spreken.

Heb je voor jezelf niet de een of andere genade nodig? Zeg Me openhartig dat je misschien hoogmoedig, zelfzuchtig, wisselvallig, onverschillig bent … en vraag Me dan jou te hulp te komen bij de geringe of vele inspanningen die je doet om ervan weg te komen. Schaam je niet! Er zijn veel recht­vaar­di­gen, veel Heiligen in de Hemel, die precies de­zelfde fouten hadden. Maar ze vroegen nederig … en geleidelijk waren ze ervan bevrijd. En aarzel ook niet, voor gezondheid alsook een gelukkige afloop van je werk, zaken of studies te vragen. Dat alles kan Ik je geven en geef Ik je. En Ik wens, dat je Me daarom vraagt, in zoverre het zich niet tegen je heiliging richt, maar ze begunstigt en ondersteunt. En wat heb je juist vandaag nodig? Wat kan Ik voor je doen? Als je eens wist, hoezeer Ik wens jou te helpen. Draag je een plan bij je? Vertel het aan Mij. Wat houd je bezig? Wat denk je? Wat wens je? Wat kan Ik voor je broeder ... mehr

Juni 2018

Maandbrief