De nederigheid

Uit een preek van de H. Pastoor van Ars

De nederigheid is de grote hulp voor de liefde tot GOD, de hoogmoed de grote hindernis tot heiligheid. Hij is de schakel in de ketting van de ondeugd, de nederigheid de gemeen­schap­pe­lijke band van alle deugden.

De Heiligen doorgrondden zichzelf beter, dan dit bij de an­de­re mensen het geval is; want ze waren nederig. Het is on­be­grij­pelijk, hoe en waarop zo’n kleine schepselen als wij hoog­moedig kunnen zijn ... Minder dan een hand vol stof is ons lichaam na de dood.

De nederigheid is als een weegschaal: hoe meer ze naar een kant doorslaat, des te meer stijgt de andere kant.

Een hoogmoedig persoon gelooft dat alles wat hij doet goed is; over iedereen met wie hij omgaat wil hij heersen. Hij heeft steeds gelijk, hij gelooft altijd dat zijn oordeel beter is dan dat van de ander... Neen, zo gaat het niet! ... Vraag je een ne­de­rig en verstandig persoon naar zijn oordeel, dan deelt hij je het eenvoudig en oprecht mee. Dan laat hij de anderen hun mening zeggen. Hebben ze gelijk of ongelijk, hij voegt niets toe. Toen de H. Aloisius van ... mehr

Februari 2019

Maandbrief