Het louteringsoord
Hulp voor de arme zielen

Mijn welbeminden! Jullie hebben de Monstrans hier gezien met het schijfje Brood en daarin is de HEILAND in Zijn hele Godheid en Mensheid. Iets meer dan 1.80 m is Zijn men­se­lijke grootte en voor Zijn goddelijke grootte is het hele heelal te klein, zo geweldig groot is Hij! Dat is GOD – Hij kan zich zo klein maken. Hij  kan zich ook zo klein maken dat jullie Hem in jullie hart kunnen opnemen. Maar dan kunnen wij nu ook het vagevuur hierheen roepen, nietwaar? Want het va­ge­vuur is niet zo groot als GOD. Het zijn immers mensen die daarin zijn, momenteel zonder lichaam, dus geesten. Ik vroeg GOD of de arme zielen hier mogen ver­schijnen als het Heilig Misoffer begint. Geen angst, niet zichtbaar, dat zouden jullie immers helemaal niet verdragen. En dan willen wij toch zorgen dat de barmhartigheid van GOD iedereen in het vagevuur een geweldige hulp doet toekomen, ook de laatste, de grootste schuldenaar – en als hij ook niet meteen naar de Hemel kan, maar toch een mooie ruk naar boven komt; in een betere sfeer. Wat betekent het, het in het vagevuur beter te hebben? Het betekent niet meer dit afgrijselijk harts­ver­langen naar GOD ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

November 2018