De Heilige Olie
Zondevergeving

Mijn welbeminden, wij hebben ons hier verzameld om op plech­tige wijze de Heilige Olie, het Chrisma, te consacreren. De zalving met Heilige Olie werd al in het Oude Verbond door GOD bevolen en aan Mozes en Aaron gedicteerd hoe ze het moesten doen. Koning David en anderen werden er­mee gezalfd. In de lezing en in het evangelie vernemen we erover bij Jak. 5,13-15 en Marc. 6,12-13.

De Heilige Olie werd door de vinger van GOD aangeraakt, op­dat kracht en werkzaamheid van de HEILIGE GEEST in hem zijn. Daarom eren wij het Heilige Chrisma, door het in het Tabernakel of Altaar-tabernakel te bewaren. Het Heilig Chrisma wordt niet  tot HEILIGE GEEST, maar het wordt tot kracht van de HEILIGE GEEST en kan zelfs zonden delgen en vele dingen meer. Wat met deze Heilige Olie wordt ge­zalfd, wordt eigendom van GOD, behoort eigenlijk ab­so­luut Hem, hetzij de mens of een zaak. Het Heilig Chrisma wordt bijvoorbeeld benut voor de Bisschops- en Priester­con­se­cratie, Doopsel, Vormsel, Ziekenzalving, Sa­crament der ster­ven­den, Consecratie van de ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

Juni 2019