Het hoofdgebod van GOD
Terugkeer naar het Vaderhuis

Mijn welbeminden! Het hoofdgebod is in vergetelheid ge­raakt. Dan heb ik het niet over de 10 geboden, maar over het grote hoofdgebod dat er al in het Oude Testament was en dat JEZUS heeft herhaald: ‘Je zult de HEER, jouw GOD, beminnen met heel je hart, met heel je ziel, met heel je gemoed en met heel je kracht!’ Dat is het eerste deel van het hoofdgebod. Dan is er een tweede deel in dit hoofdgebod dat net zo belangrijk is: ‘Je zult de naaste beminnen als jezelf.’ Als je van mensen houdt, maar deze liefde komt niet uit GOD, uit het eerste deel van het hoofdgebod, dan heeft dat niets met liefde te maken, maar het is iets uit jezelf, sym­pathie en iets dergelijks. Uit je persoonlijke liefde kan je niemand redden voor de Hemel, maar de liefde moet van boven komen. De liefde tot de vijand kan je alleen uit liefde tot GOD leven. Maar bemin je GOD zoals het in het hoofd­gebod staat? Ik zou kunnen zeggen dat ik niet weet of ik de mensheid bemin, ik weet alleen dat ik de liefde van GOD tot de mensen voel. En zo gebeurt het dat ik moet zeggen – niet wil, maar moet: ‘Uit liefde grijp ik naar het zwaard.’ Met het zwaard wordt natuurlijk geen zwaard van metaal bedoeld, maar een geestelijk ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

Juni 2018