Jouw persoonlijke Engelbewaarder
Spreken met GOD

Mijn welbeminden! Het grootste deel van de mensen gelooft niet meer in de Engelen. En de schijnbare Engelen, waarin men gelooft en die men vereert, zijn geen Engelen maar el­fen. Engelen met borsten of vleugeltjes zijn geen dienaren van GOD, geen Hemelse Engelen. Want een Engel is zo enorm, men kan hem niet onbeduidend voorstellen. Het is mis­schien bij kleine kinderen goed als men hen de Engelen op een lieflijke manier verklaart.

In de Hemel zijn ontelbare Engelen. Van deze neemt GOD steeds weer een Engel en stuurt hem op de aarde naar een nieuwe mens. Zodra in de schoot van de moeder het eerste orgaan, het hart, slaat geeft GOD in deze wordende mens Zijn Adem, de ziel, zoals Hij het bij Adam, de eerste mens, heeft gedaan en plaatst een Engel aan zijn zijde. De Engel houdt meer van je dan ooit iemand van je kan houden. En als zich iemand voor jou zou opofferen; alles voor je zou doen, zich zou vergeten, het zou dan nog niet die liefde zijn die de Engelbewaarder je geeft. De Engel zou heel veel kunnen doen. Maar het lijkt me ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

Oktober 2018