Heilige Eucharistie
Priesterschap

Mijn welbeminden! Wat wordt de Heilige Schrift tegen­woor­dig  toch vervormd weergegeven, anders uitge­legd, zoals het iedereen het beste bevalt; zelfs door de theologen. Als GOD spreekt dan is het helder en duidelijk. Nu zal ik weer moei­lijkheden krijgen met de protestanten en ge­re­for­meerden. Maar ik kan niet zó praten zoals het jullie be­valt, want ik spreek niet volgens mijn verstandelijk ver­mo­gen, ik spreek wat de HEILAND tegen me zegt en laat zien; wat Hij te weten geeft.

CHRISTUS verzamelde voor Zijn verschrikkelijk lijden en sterven Zijn Apostelen om een tafel. Daar begint het al met de verkeerde weergave. Er werden daarvan allerlei af­beel­dingen geschilderd  – alles goed bedoeld –, prachtige bankjes waar ze op zaten, sommigen zelfs op de grond. Maar zo was het niet. Het was een heel mooie, voorname zaal, waar geen stoelen in stonden maar ligbanken. Staat er niet geschreven: ‘Johannes lag aan Zijn zijde’? Het was de gewoonte van de Romeinen liggend te eten. Een tra­di­tio­nalist liet me een prent zien, waarop de HEILAND de op de grond knielende Johannes een witte Hostie ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

April 2019