Verval van het geloof
Geloof met hart

Mijn welbeminden! Met het geloof in GOD is het ver­schrik­kelijk slecht gesteld. In Zwitserland was er een telling: nog slechts ongeveer 37 % van de bevolking gelooft in GOD. Maar dat betekent niet dat zij op zondag naar de kerk gaan. Zo kan men veronderstellen, dat nog niet eens 20 % van de bevolking op zondag naar de kerk gaat en hiervan moet nog afgetrokken worden. Wie gaat alleen met de be­doe­ling dat de anderen het zien of omdat het gewoon zo hoort? Nog meer zou men moeten aftrekken, als men alleen degene zou tellen die uit liefde komen, omdat er geschreven staat: ‘De HEILAND zal uit de Hemel op het Altaar neerdalen in de heilige Hostie.’ Daaruit zou men eigenlijk moeten er­ken­nen, hoe verschrikkelijk het met het christelijk geloof staat.

Het gaat zeer snel verder en het wordt niet beter. Veel jonge paren willen niet eens meer de zegen van GOD voor het huwelijk, zodat het een Sacrament wordt, heb­ben. Ze heb­ben er geen idee van wat de voorschriften van GOD zijn. Wat heeft JEZUS tegen de Apostelen gezegd? ‘Leert ze on­der­hou­den al wat Ik u heb geboden!’ Dat wil ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

November 2017