GOD op de eerste plaats
Adam en Eva

Mijn welbeminden! Als men zou weten welke opdracht ik ei­genlijk van GOD heb, dan zou ook de Sint Pieter in Rome te weinig plaats hebben. Ik zeg dit niet vanuit mezelf. Mijn GOD, de Boze heeft het zo gemakkelijk, hij moet de mensen niet eens tot zonde verleiden, hij kan ze gewoon zwak ma­ken. Als GOD voor het Heilig Misoffer uitnodigt, zegt de ene: ‘Vandaag kan ik niet. Het gaat me niet al te goed.’ De ander zegt: ‘Ik heb nu net geen tijd, ik moet naar een ver­jaar­dags­feest!’ Kennen jullie de plaats in het Evangelie, toen de ko­ning de dienaren uitzond: ‘Breng ze naar binnen, wij vieren een feest!’ en ze verontschuldigden zich wegens vele din­gen. Maar bij menselijke uitnodigingen zeggen ze niet: ‘Ik verontschuldig me omdat ik bij GOD ben uit­ge­no­digd.’ Is het niet zo, dat GOD op de eerste plaats moet staan? ‘Wie vader, moeder, vrouw en kind enz. meer bemint dan Mij, is Mijner niet waardig!’ zegt de HEILAND immers in het Evan­ge­lie. Zou men niet juist nu, in de situatie waarin we te­gen­woordig zijn, vermeerderd naar GOD moeten snellen? Waar is Hij levendiger dan in de Kerk, waar de HEILAND aan­we­zig is met Zijn Heilig Lichaam en Bloed? En ook in de Bisschop, die de ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

Augustus 2018