Waar christen-zijn
Terugkeer van de zondaar

Mijn welbeminden! Er wordt gezegd dat ik in mijn preken steeds weer politiek naar voren breng. Ja, en wel daarom: waar Satan zich mee bemoeit, daar ben ik verantwoordelijk. En zo zeg ik nu weer iets met betrekking tot de politiek. Men scheldt over de Joden. Man verwijt hun van alles en nog wat, alleen weet men meestal niet waarom de top van de Joden, de hoogste rabbi’s, absoluut oorlog en chaos willen. Omdat ze nog altijd het joods geloof hebben en geloven, als alles in ’t honderd loopt dan komt de Messias.

Toen Netanyahu tot minister-president van IsraĆ«l werd ge­ko­zen, hebben de hoogste rabbi’s hem ontboden en tegen hem gezegd: ‘Je moet overal oorlog op touw zetten, chaos stich­ten en verspreiden, want dan, zo hopen wij, komt de Messias om orde te scheppen!’ Ze denken nog altijd zo. Wij moeten niet het hoofd schudden, want ondanks dat moeten wij de Joden ook begrijpen. Ze geloven nog altijd aan dat, wat ze van oudsher hebben geloofd. Ze hebben verwacht dat een Messias komt in ongelofelijke sterkte en majesteit, die dan als koning alles overneemt en ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

Februari 2019