Patroon van de wereldvrede
Broeder Klaus
600e Geboortedag

Mijn welbeminden! Tegenwoordig is belangrijk: Houdt vrede onder elkaar! Hoe zouden we de vrede voor de wereld kun­nen afsmeken als we niet bij ons zelf beginnen? Ik weet dat men de vrede niet altijd zo gemakkelijk kan hebben als het de kwade buurman of de eigen huisgenoten niet bevalt. Maar dan wind je niet op, wees rustig, laat het aan GOD over. Mis­schien heb je veel tijd nodig als je een vlieg ach­ter­na­zit, om ze eindelijk te pakken te krijgen. Neem gewoon een drup­pel bijenhoning, dan komt ze heel zeker. Zo is het ook in de godsdienst. – Ziet toe dat jullie, wat tegenwoordig ge­bruikelijk is, niet kwaad met kwaad vergelden. Jaag altijd het goede na en niet het kwade! Weest altijd vrolijk! Houdt vrede onder elkaar. – Maar ik kan de naaste niet liefhebben als ik hem onsympathiek vind, tenzij ik GOD bemin en zie dat GOD ook  deze mens bemint, omdat ook hij een kind van GOD is. En misschien zegt GOD tegen mij: ‘Help hem toch dat hij Mij weer vindt!’

De liefde van GOD kan ik helemaal niet beschrijven – on­mo­gelijk, op aarde niet ... mehr

Preek van de Zwaard-Bisschop

September 2017