Impressum

NEUCHRISTEN
Adres: Bergstrasse 52, CH-9038 Rehetobel
Handelsregister-Nr.: CHE-103.308.073
Rechtelijke instantie: Kantonsgericht, CH-9043 Trogen

Raad van bestuur en hun functies:
Nikolaus Schneider, President
Paula Schneider, Vice-president
Pia Muff, lid raad van bestuur
Gabriela Abgottspon, lid raad van bestuur

Verantwoordelijke voor het redactionele deel:
Nikolaus Schneider, Bergstrasse 52, CH-9038 Rehetobel AR, Telefon: +41 (0)71 / 877 22 22

Domain: www.neuchristen.com
E-mail: nch@neuchristen.com

Webmaster:
Zr. Liselotte Gsponer
Postadres: Bergstrasse 52, CH-9038 Rehetobel
Telefon: +41 (0)71 877 22 22
E-mail: sr.liselotte@neuchristen.com

 

Beperking van aansprakelijkheid

Wij staan op generlei wijze in voor de actualiteit, het uitsluiten van fouten, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informaties. De aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schades, die door gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informaties resp. door de gebruikmaking van foutieve en onvolledige informaties worden veroorzaakt, is in principe uitgesloten, voor zover van de kant van de dienstaanbieder sprake is van geen aantoonbare grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

De dienstaanbieder tracht, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafiek en teksten in acht te nemen, door hem zelf vervaardigde grafiek en teksten te benutten of op licentievrije grafiek en teksten terug te grijpen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merk en handelsmerken zijn ten volle onderworpen aan den bepalingen van de geldige teken en de eigendomsrechten van de betreffende ingeschreven eigenaar. Alleen op grond van het alleen noemen is niet de conclusie te trekken, dat de handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde informaties en objecten blijft alleen bij de auteur van de websites. Een kopie of gebruik van zulke grafiek en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. De informaties mogen niet veranderd of vervalst worden.

De behandeling van alle data vindt plaats binnen de geldende wettelijke gegevensbescherming van de EU. Ze worden hiermee volgens § 33 lid1 Duitse wet bescherming persoonsgegevens ervan op de hoogte gebracht, dat Uw persoonsgerichte data in machine leesbare vorm worden opgeslagen. Het doorgeven aan derden vindt niet plaats. Gedetailleerde informaties daarover vindt U onder de rubriek «Gegevensbescherming».

 

Disclaimer (ontslag van aansprakelijkheid)

1. Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij zijn volgens § 7 lid 1 TMG (de Duitse Telemediawet) als dienstaanbieders voor de eigen inhoud op deze sites volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens § 8 tot 10 TMG (de Duitse Telemediawet) zijn wij als dienstaanbieder er evenwel niet toe verplicht, gezonden of opgeslagen vreemde informaties te controleren of onderzoek te verrichten naar omstandigheden, die op onwettige handelingen wijzen. Verplichtingen om het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informaties volgens de algemene wetten blijven onaangetast. De aansprakelijkheid daaromtrent is pas vanaf het moment van de kennis van een daadwerkelijke schending van het recht mogelijk. Bij het bekend worden van zo’n schendingen van het recht zullen wij deze inhoud onmiddellijk wissen.

2. Aansprakelijkheid voor links
In deze website zijn links tot externe websites van derden geïntegreerd, waar op de inhoud geen invloed uitgeoefend kan worden. Daarom kan voor deze vreemde inhoud ook geen verantwoording genomen worden. Voor de inhoud van de gekoppelde sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gekoppelde sites werden op het tijdstip van de koppeling op eventuele overtredingen onderzocht. Onwettige inhoud is op het tijdstip van de koppeling niet te herkennen. En permanente controle van de inhoud van de gekoppelde sites kan echter zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht niet verlangd worden. Bij het bekend worden van schendingen van het recht worden zulke links onmiddellijk van deze website verwijderd.

3. Auteursrecht
De door de dienstaanbieder, diens medewerkers en bevoegde derden gemaakte inhoud en werken op deze sites vallen onder het Duitse auteursrecht. De kopieën, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht hebben een voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. schrijver nodig. Downloads en kopieën van deze sites zijn alleen voor privé, niet commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud op deze site niet door de aanbieder werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden inhoud van derden als zulke aangeduid. Indien U desondanks toch een inbreuk op het auteursrecht heeft ontdekt, vragen wij U om een aanwijzing. Bij het bekend worden van inbreuken op het recht wordt zulke inhoud onmiddellijk gewist.
 

© 1990 Neuchristen