open

De Naam van JEZUS

 

open

De familie is de ”kleine Kerk”

 

 

 

 

 

 

open

Liefde tot GOD – naastenliefde

 

open

Pinksteren – GOD HEILIGE GEEST

 

 

 

 

 

 

open

Allerheiligste DRIEVULDIGHEID

 

open

GOD de VADER

 

 

 

 

 

 

PDF öffnen

Het rozenkransgebed – Een krans van geurige rozen voor Maria

 

PDF öffnen

GOD – Schepper van alle din­gen, die voortdurend alles nieuw maakt