open

De Naam van JEZUS – Naastenliefde

 

open

De wijding aan GOD – Geschenk van GOD

 

 

 

 

 

 

open

Liefde tot de vijand – GODS wegen

 

open

Barmhartigheid van GOD

 

 

 

 

 

 

open

Maria, GODS ogenlust – De Hemel

 

open

Aanbidding in liefde – De Jongste Dag

 

 

 

 

 

 

open

Kerkwijdingsfeest – Het Godshuis

 

open

Allerheiligste DRIEVULDIGHEID – GOD, jouw VADER

 

 

 

 

 

 

open

Maria, de Bemiddelaarster van genaden – Vuur van GOD

 

open

Je Engelbewaarder – Kinderen – oogappel van GOD

 

 

 

 

 

 

open

Allerzielen – Het vergeven