open

Zware tijd – GOD vergeeft altijd

 

open

Nieuwe wereldorde – Hoofdgebod van een christen

 

 

 

 

 

 

open

GOD welgevallig vasten – GOD geschenken geven

 

open

Barmhartigheid schenken – Lauwheid van de christenen

 

 

 

 

 

 

open

Christen in het dagelijks leven – Zegen in het Sacrament van het huwelijk

 

open

GODS scheppings-oerknal – Geheim van het geloof

 

 

 

 

 

 

open

Het is strijd! – Krachtig wijwater

 

open

Scholing van GOD – Onbevlekt Hart van Maria

 

 

 

 

 

 

open

Patroon van de wereldvrede – Broeder Klaus – 600e Geboortedag

 

open

‘Nikolaus, neem Mijn Kerk mee’ – Bid met het hart

 

 

 

 

 

 

open

Verval van het geloof – Geloof met hart