open & download

 

open & download


Zwaard-Bisschop – zijn wor­dings­proces
volgens de aantekeningen van Friedrich Bucher
GOD schoolde Nikolaus, die Hij Zijn persoonlijk Werktuig noemt, sinds zijn prilste kinderjaren met het doel hem voor een heel don­kere tijd in de Kerk, politiek en wereld, waarin we nu zijn, te vormen.

 


In de Naam van de Drie­vuldige GOD
Woorden van GOD aan de mens­heid door Zijn persoonlijk Werk­tuig, de Zwaard-Bisschop

 

 

 

 

open & download

 

open & download


Lees en erken
Explosieve onthullingen vanuit het standpunt van GOD over de toe­stand van Kerk en wereld

 


Hoofdgebod
Van de liefde tot GOD en de naast
e
 

 

 

 

 

open & download

 

open & download


Wonderen en Tekenen
begeleiden de Zwaard-Bisschop

 


De goddelijke gebruiksaan­wij­zing
Samenhang van de milieu­pro­blemen en catastrofen en enige kans tot redding

 

 

 

 

open & download

 

open & download


”Ik maak jou gelukkig”
Dicht bij het leven staande adviezen van Moeder Paula voor bruidsparen en gezinsleven

 


Citaten
van de Zwaard-Bisschop