Priesterstand

De taken van onze geestelijken zijn erg veelzijdig. In het moederhuis en in de dochterhuizen verzorgen ze de gelovigen met de heilige Sacramenten, voeren gesprekken en maken huisbezoeken. De Sacramenten zijn spijs van de ziel en het woord van GOD is drank.

Gebed

Voor het Allerheiligste Sacrament schept iedere geestelijke van ons, is hij Bisschop, Priester of Diaken, de nodige kracht voor zijn pries­terl­ijk werken – hier wordt het heil der zielen afgebeden en ver­wor­ven. Naast het dagelijks rozenkransgebed wordt er twee keer per week een gebedsdienst gehouden en een keer per maand wordt de plechtige Eucharistische Zegen gegeven.

Joh. 15,16: ‘Niet gij hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb ú uitverkoren; en Ik heb u aangesteld, om vrucht te gaan dragen, en wel blijvende vrucht; en de Vader geve u alles, wat gij Hem in mijn naam zult vra­gen.’

Werk

Naast de priesterlijke taken en onderhoud van kerk en kapel werken onze geestelijken ook flink met de handen, zijn met vertaalwerk bezig of helpen de zusters ook wel eens bij het huishoudelijk werk. Onder­houd en verzorging van de tuin, alsook renovaties in huis worden zelf gedaan en niet zelden door de vakman geprezen.

Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken

Gebedsdienst Gebedsdienst Gebed Gebed Gebed Gebed Gebed html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Bomen vellen Bomen vellen Bomen vellen Beton mengen/></a>
<a class=Vloer leggen Les in strijken Reparatie dak Montage plafond Montage vensters Montage vensters Montage vensters Montage vensters Montage vensters Reparatie plat dak Tegels zetten Sanering gebouw Sanering gebouw Servies afwassen en afdrogen Hout splijten Isoleren Onderhoud kerk Onderhoud kerk Schilderwerk Schilderwerk Schilderwerk Schilderwerk Metselen In orde brengen parkeerplaats In orde brengen parkeerplaats In orde brengen parkeerplaats In orde brengen parkeerplaats Verzorging van het erfpremises Verzorging van het erf Verzorging van het erfa>
<a class=Verzorging van het erf Verzorging van het erf Verzorging van het erf Sneeuwruimen Sneeuwruimen Schrijnwerk Schrijnwerk Schrijnwerk Schrijnwerk Tapijt leggen Tapijt leggen Tapijt leggen Vertaalwerk Voorbereidend werk voor het leggen van tapijt Voorbereidend werk voor het leggen van tapijt html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Gesprekken met gelovigen

De geestelijken hebben steeds een open oor voor de verzoeken en zorgen van de gelovigen en ze zijn ook met hen blij, als familie­pro­blemen kunnen worden opgelost, succes in het beroep geboekt kan worden enz.

Om de fotoreeks te openen hier klikken

Gesprekken met gelovigen 1Gesprekken met gelovigen Gesprekken met gelovigen Gesprekken met gelovigen Gesprekken met gelovigen Gesprekken met gelovigen Gesprekken met gelovigen html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Uitoefening van het priesterlijk ambt

Op deze foto’s ziet U de geestelijkheid in enkele van hun priesterlijke taken.

Diensten aan het Altaar Diensten aan het Altaar Diensten aan het Altaar Gebedsdienst Autozegening Begrafenis Begrafenis Lezing en Evangelie voordragen Lezing en Evangelie voordragen Zegening medicamenten Zegen met de Monstrans Zegen met de Monstrans Paasliturgie Preken Wijding van de rozenkrans Uitvaartdienst urn Uitvaartdienst urn Uitvaartdienst urn Uitvaartdienst urn Wijding wijwater html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Biecht horen Bisschopswijding Huwelijkssluiting Viering van het Heilig Misoffer Viering van het Heilig Misoffer Viering van het Heilig Misoffer Viering van het Heilig Misoffer Viering van het Heilig Misoffer Viering van het Heilig Misoffer Viering van het Heilig Misoffer Vormsel Doopsel Doopsel Doopsel Doopsel Doopsel html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Om de fotoreeks te openen hier klikken

Toediening van de Sacramenten

De gelovigen worden met de zeven heilige Sacramenten verzorgd. Is iemand ziek, of kan wegens zijn leeftijd niet meer naar de Sacra­menten komen, bezoekt men hem iedere week en wordt met de Sacramenten versterkt. Wordt een geestelijke bij een stervende geroepen, begeeft hij zich op elk tijdstip, overdag of ’s nachts, onmid­dellijk op weg om hem de Zalving der stervenden toe te dienen en hem bij te staan op de weg naar de eeuwigheid.

Om de fotoreeks te openen hier klikken