Abdis Moeder Pia

Als Moeder van de orde leidt ze de zusters op hun geestelijke levensweg.
 

Uittreksel van de abdis-wijding

„Moge over jou de hele macht van de HEILIGE GEEST komen, in zoverre je hem nodig hebt om de plannen van GOD te dienen als Moeder van de ‘Dienaressen van de Heilige Moeder Kerk’, van het mystiek Lichaam van JEZUS CHRISTUS. Zo ge­beure het in de Naam van de Almachtige GOD, de VADER, de ZOON, de HEILIGE GEEST.“

Abdis Moeder Pia

„Nu eerwaarde abdis ga heen en dank, loof en prijs GOD, je Heer, die zo iets groots aan je heeft gedaan.

Dank de Moeder GODS, Maria, en draag altijd een zeer innige verering en verbinding met haar. Om niet heb je dit gekregen, om niet moet je het verdergeven. Bedenk wel, wat voor een volheid van genade jij in staat bent te geven. Deel het steeds graag rijkelijk uit. Wie veel geeft, zal ook veel gegeven worden.

Vanaf nu ben je schuldenares aller, want deze genadegift is niet voor jou, in ieder geval niet alleen, maar voor de aan jou toevertrouwde dochters, voor allen, die je erom vragen, alsook voor de Heilige Moeder Kerk en voor wie je het ook gebruiken wilt en verlangt tot heil en tot triomf van de Onbevlekte Moeder GODS, Maria.“

Moeder Pia, abdis van onze zusterorde
”Dienaressen van de Heilige Moeder Kerk”

God bereidde haar reeds in jonge jaren op haar hoog ambt voor. Astma vraagt menig afstand doen van het meisje. Op achttienjarige leef­tijd leerde ze de Zwaard-Bisschop kennen, die haar in 1981 tot abdis wijdde en haar van haar ziekte genas.

„Eerwaarde abdis, opdat deze genadegift van GOD, die je na mijn zegen kunt geven, nooit uitputte of belemmert worde door innerlijke of uiterlijke invloeden, om het even op welke manier, zo bezegelen we deze genadegaven van jou en consacreren je met Heilige Olie, in de Naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST. Amen!“

„Zo kome nu over je en in je de altijddurende zegen van de Moeder GODS, Maria, om hem altijd uit te delen in de Naam van de VADER, in de Naam van de ZOON en in de Naam van de HEILIGE GEEST. Amen!“

Moeder GODS-zegen-
wijding

„Om aan de Wil en persoonlijke op­dracht van JEZUS CHRISTUS gevolg te geven, leg ik je mijn hoge­priesterlijke handen op, opdat zich in jou een geestelijk kanaal vorme en opene, waardoor zich vanaf vandaag de bijzondere moe­derlijke zegen van de aller­hei­ligste Maagd en Moeder GODS, Maria, uitstorte, zo vaak je dit zult doen tot nut en heil van de zielen alsook de Heilige Moeder kerk. Amen!“