In het sacrament van het Huwelijk wordt deze scheiding overwonnen – Mark. 10,7 enz.: „Daarom zal de mens vader en moeder verlaten, en de twee zullen één vlees zijn”. Ze zijn dus geen twee meer, maar één vlees. Wat dus God heeft verenigd, dat scheide geen mens.”

 

Familie – Gezinsplanning

Met de opdracht van GOD: „Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u!“, is de familie een onvervangbaar „raadje in het uurwerk“ van de schepping. Hoeveel kinderen een echtpaar moet hebben heeft GOD nooit geboden. Deze beslissing is alleen aan de echtelieden opge­dragen. Het moet immers een vrijwillig, blij, weloverwogen ja zijn. Bovendien moet de mens zich aan de tijdsomstandigheden en zijn mogelijkheden kunnen aanpassen.

Huwelijk

Huwelijk

Het huwelijk verheft man en vrouw tot een priesterschap binnen hun familie, de kleinste cel van de Kerk. Wat men uit het schep­pings­verhaal van de Heilige Schrift kan vernemen, heeft GOD uit de eerste mens, die het vaderlijke alsook het moederlijke belichaamde, de vrouw gemaakt.

Bij huwelijksproblemen of vragen over kinderopvoeding zijn we steeds bereid voor een gesprek en het geven van nuttige adviezen.

Familie

Man en vrouw zijn gelijkgerechtigde huwelijkspartners. Wederzijdse, on­baatzuchtige liefde leidt hen in het ware huwelijksgeluk en ver­ze­kert de kinderen een geliefd thuis.