Interne medewerker(ster)s

Interne medewerker(ster)s –
De lekenstand

In vertegenwoordiging van de gelovigen leven ze in het huis van GOD en stellen hun bekwaamheden in Zijn dienst. Hun waardevol dagelijks werk is onontbeerlijk in de wijnberg van de Heer.

„Het rijk der hemelen toch is gelijk aan een heer des huizes, die in de vroege morgen uitging, om arbeiders voor zijn wijngaard te huren.“ (Matth. 20,1)

„... want de arbeider heeft recht op zijn  loon.“ (Luc. 10,7)