Taak van de Abdis

Altijd de aandacht op de goddelijke bruidegom JEZUS ge­richt, is haar dagelijks werk rijk gevuld met de geestelijke lei­ding van de zusterorde, omvangrijke organisatorische be­zigheden, vertaalwerk, visitatiereizen naar de dochter­huizen waar ze, indien mogelijk, gespreksronden voor vrouwen houdt en vele andere dingen meer.

Leven in een orde

Naast de rechtstreekse medewerking bij het verkondigen van de Blijde Boodschap zijn de “Dienaressen van de Heilige Moeder Kerk” in de huishouding, bureau, tuin, kleermakerij, drukkerij en met andere dingen bezig. Indien mogelijk, is het werkterrein aan hun capaciteiten aangepast.

Gebedsleven

Het vertoeven voor het Allerheiligste Sacrament des Altaars is de krachtbron van de bruiden van CHRISTUS. Meermalen per dag komen de Abdis en de aan haar toevertrouwde doch­ters samen in de kapel van de orde of in de kerk om te bidden, waar ze voor het persoonlijk Werktuig van JEZUS CHRISTUS, de Kerk en de redding der zielen hun gebed en dagelijks werk GOD aanbieden – plaatsvervangend in de naam van de hele mensheid. De orde als kracht-motor van de Kerk bewerkt daardoor veel bij GOD en ondersteunt de geestelijkheid in haar werken.

Gebedsleven Gebedsleven Gebedsleven Gebedsleven Gebedsleven Gebedsleven html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar Audio-knippen Bij het bidden Gespreksronden voor vrouwen Gesprek met novices Geven van de zegen van de Moeder van GOD Breien Onderweg Op bezoek html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken

Knopen van de rozenkrans

Voor de spoedige opname in de zusterorde knopen de no­vices hun persoonlijke rozenkrans zelf.

Geestelijke lezing – vrije tijd

De beschouwing voor het Allerheiligste Sacrament des Altaars en de geestelijke lezing behoren tot de heilige regel van de zusters van de orde. De Heilige Schrift is de garant, of zoals de Zwaard-Bisschop zegt, het skelet van de leer van CHRISTUS. Boeken zoals bv. van Anna Katharina Emmerich en Maria Valtorta over het Leven en Lijden van CHRISTUS, van Theresia van Avila, Franciscus van Sales, Theresia van het Kind JEZUS en vele anderen meer zijn geestelijke verrij­kingen. Ze dienen de zusters tot verlevendiging en verdie­ping van het innerlijk leven en bevorderen hun persoonlijke betrekking tot JEZUS, hun goddelijke bruidegom.

Tussendoor is er ontspanning met een leuk gezamenlijk spel, anderen haken, breien of knutselen graag.

Om de fotoreeks te openen hier klikken

Knopen van de rozenkrans Knopen van de rozenkrans Knopen van de rozenkrans Knopen van de rozenkrans Knopen van de rozenkrans html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Om de fotoreeks te openen hier klikken

Beschouwing voor het Allerheiligste Geestelijke lezing Geestelijke lezing Geestelijke lezing Spel Spel Spel Spel html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Vooruit, de frisse lucht in!

Vanzelfsprekend wordt in de orde ook voor sportieve activi­tei­ten gezorgd. Een wandeling van minstens 20 minuten be­hoort ook tot de dagtaak. Hetzij bij stralende zonneschijn of regen, sneeuw, mist – de zusters zijn weerbestendig en be­won­deren GODS natuur.

Omgang met gelovigen – spelen met kinderen

Op zondagen, bij huisbezoeken of andere gelegenheden ne­men de zusters zich ook tijd voor gesprekken met gelovi­gen – een opmonterende glimlach, een vriendelijk woord … De kinderen genieten ervan als de zusters belang­stelling tonen voor hun spel.

Om de fotoreeks te openen hier klikken

Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in Vooruit, de frisse lucht in html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Gesprekken met gelovigen Gesprekken met gelovigen Gesprekken met gelovigen Spelen met kinderen Spelen met kinderen Spelen met kinderen Afscheid nemen Afscheid nemen Catering Catering Catering Catering html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Om de fotoreeks te openen hier klikken

Godsdienstles voor kinderen

In het moederhuis alsook in de dochterhuizen houden de zusters zich ook in ’t bijzonder bezig met de kinderen en bren­gen hun de grondbeginselen van de katholieke leer bij. Godsdienst is geen aangelegenheid van het verstand, maar een aangelegenheid van het hart. De liefde tot GOD moet al in de kleinste kinderharten ingeplant worden. Kinderen zijn de oogappel van GOD.

Al naargelang het opnemingsvermogen van het kind begint het onderricht al voordat het kind de leerplichtige leeftijd heeft bereikt. Hiervoor stelden we de onderrichtsordner “Mijn eerste Godsdienstles” samen, die aangepast is aan de leef­tijd en met aansprekende afbeeldingen is voorzien. Zo wor­den de kinderen met gemak vertrouwd gemaakt met de ge­heimen van het geloof, dat de ouders dan thuis bij hun kinderen moeten verdiepen.

Andere, door ons samengestelde onderrichtsordners, zijn: Mijn eerste Catechismus, Heilig Vormsel, Heilige Biecht, Hei­lige Eerste Communie … Voor de heel kleinen hebben we flyer met aansprekende bonte afbeeldingen.

Musiceren

Wie muzikaal begaafd is en vreugde aan een instrument heeft, kan in ons klooster musiceren. Verscheidene zusters spelen blok-, dwars- en panfluit, keyboard, piano, orgel en zelfs alpenhoorn. Kerkliederen worden door onze organiste op geluidsdragers opgenomen en in de kapellen om mee te zingen benut.

Flyer met bonte afbeeldingen Onderricht voor kinderen Onderricht voor kinderen Door ons samengestelde onderrichtsordners html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Musiceren Musiceren Musiceren Musiceren Musiceren Musiceren Musiceren html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken

Versiering van de kerk

De kerk wordt met verse bloemen versierd en op hoogfees­ten met een bijzondere bloemenpracht verfraaid – ze is im­mers de woning van onze HEER! Voor bruiloften wordt aan het bruidspaar gevraagd welke bloemen men wenst en de kerk en banken worden overeenkomstig versierd. Met Kerst­mis wordt in onze kerk een mooie dennenboom ge­plaatst met sterren van stro en kerstballen.

Versiering van kaarsen

Doopkaarsen en kaarsen voor de Eerste Communie, alsook de jaarlijkse paaskaarsen voor het moederhuis en de doch­ter­huizen, worden door onze zusters versierd. Uit platen van was en speciale verf ontstaan fraaie motieven, die alle­maal van hand uitgesneden en gevormd worden.

Versiering van de kerk Versiering van de kerk Versiering van de kerk Versiering van de kerk Versiering van de kerk Versiering van de kerk html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Kaarsen voor de Eerste Communie Kaarsen versieren Kaarsen versieren Kaarsen versieren Kaarsen versieren Kaarsen versieren Paaskaarsen 2003 Paaskaarsen 2004 Paaskaarsen 2005 Paaskaarsen 2006 Paaskaarsen 2007 Paaskaarsen 2008 Paaskaarsen 2009 Paaskaarsen 2010 Paaskaarsen 2011 Paaskaarsen 2012 Paaskaarsen 2013 Paaskaarsen 2014 Paaskaarsen 2015 Paaskaarsen 2016 Doop- & Eerste Communiekaarsen Doop- & Eerste Communiekaarsen Huwelijkkaars html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken

Verzorging van het erf

Hetzij bloemen gieten, hek knippen, boompjes planten, loof ve­gen, hout stapelen of sneeuwbergen afgraven – de zusters pakken flink aan. Een verzorgd erf wordt steeds gewaar­deerd.

Tuin

In onze kloostertuin gedijen onder vaardige handen kruiden, groenten en vooral talrijke soorten bloemen om de kerk te versieren. Een blik in de bloeiende tuin ontlokt het hart een dank aan de Schepper.

Keuken – bakkerij

Dagelijks worden door de keukenzusters voor meer dan 20 personen de maaltijden toebereid. Doorgaans worden een­vou­dige maaltijden gekookt, maar goed op smaak gebracht. Daarbij wordt ook goed op de keuken-hygiëne gelet. Ten tijde van de groenten- en fruitoogst is er in de keuken hoogs­eizoen; alles wordt zelf verwerkt. Lekkere jam, siroop, sap enz. worden gemaakt. Gasten, die genieten van een verblijf in Rehetobel, helpen ook graag mee bij het interes­sante keukenwerk.

Tegen Kerstmis is de bakkerij geopend. Deeg voor allerlei ge­bak wordt toebereid, koekjes op maat uitgesneden, gebak­ken, beschilderd. Voor het paasfeest worden eieren geverfd en de gelovigen verheugen zich ieder jaar op een bont ei.

Vleesschotels, belegde broodjes enz. worden smaakvol klaar­gemaakt en bij verschillende gelegenheden zoals brui­loften, Nieuwe Christenen-, echtparen-, mannen-, en vrou­wen-bij­eenkomsten, geserveerd. De zelfgemaakte taar­ten voor bruiloften, Doop- of Eerste Communiefeesten worden steeds geprezen.

Bereiding van siroop, honing, zalf

Uit verschillende bloesems en wortels worden zalven ver­vaar­digd en naar een huisrecept hoestsiroop gekookt. Van lin­de­bloesems, vlierbloesems en vlierbessen, toppen van den­nentakken, paardenbloem-bloesems enz. maken onze zusters thee, siroop en honing.

Strijken

Strijken van priesterhemden, soutanes, priestergewaden, orde­kleren, schorten, servetten, tafelkleden, gordijnen enz. vult de dag van de zusters in de strijkkamer. Belangrijk is daarbij de nauwkeurigheid, maar ook hartelijkheid, want JEZUS zegt: ‘Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.’ Vooral kelk­doekjes, corporalen en andere liturgische doeken worden met grote zorgvuldigheid behandeld. Gedurende deze werk­zaamheden wordt het stilzwijgen in acht genomen, opdat de bruid van CHRISTUS tijd heeft er veel goede gedachten voor het hoogste Goed in te leggen. Een bijzonder schietgebed daarbij is: ‘JEZUS, Jij bent de weg, de waarheid en het leven! Ontferm Je over ons!’

Wasserij

Met meer dan 20 personen zijn er dienovereenkomstig ook hoge bergen was, die door vele vlijtige handen snel worden weggeruimd.

Kleermakerij

Misgewaden, soutanes, ordekleren en -sluiers worden in het moederhuis op maat gemaakt. De vervaardiging van stolen, zegens-vela en koormantels behoort ook tot de taak van de zusters in de kleermakerij. Uit grote stofrollen ontstaan schor­ten, gordijnen en vele dingen meer.

Reinigingswerk – onderhoud van huis

Hetzij vloeren, muren, sanitaire voorzieningen, vensters, stoe­len of schoenen – alles wordt met liefde gereinigd en onderhouden. Gevoel voor orde en netheid evenals des­kundig onderhoud van het materiaal leren de novices al in het begin. Want is men naar buiten toe oppervlakkig, dan slaat dit ook over op het binnenste.

Drukkerij – boekbinderij

Op een kleine offset-drukpers worden brochures, agenda’s, post­papier, enveloppen, maandelijkse preken van de Zwaard-Bisschop alsook het maandelijks rondschrijven van Moeder Paula en andere dingen meer gedrukt. Bovendien worden door de zusters boeken op professionele wijze ver­vaardigd. Van het vouwen, naaien, lijmen tot de ver­vaar­diging van hardcovers met opdruk wordt alles met de hand gemaakt.

Kantoorwerkzaamheden

De zusters op het kantoor aan de poort zijn belast met al het administratief werk, correcties van tekst, versturen van de maandelijkse post, kaartregister bijhouden, boekhouding, Nieuwe Christenen forum, uitnodigingen voor bijeenkomsten enz.

In een ander bureau worden maandelijkse rondschrijven, diverse brochures en boeken samengesteld, gezet, gedrukt en verder verwerkt. Evenzo worden verschillende filmop­names verwerkt en gereedgemaakt voor informatie­dragers en ter publicatie op ons YouTube-kanaal. Naast veel ander grafisch werk ontwerpen de zusters in dit bureau ook het web­design voor onze internetsites, verdiepen zich in pro­grammeerwerk en zijn als pc-dokters snel ter plaatse, wan­neer bij deze of gene computer in huis niet alles loopt zoals het moet.

En en en ...

zie foto’s

Maken van kaarten

Een ruime sortering felicitatie-, kerst- en paaskaarten alsook condoleancebrieven, met overwegend klassieke motieven, worden zelf gemaakt, bv. met servet-techniek of door ver­vaar­diging met de computer, na het uitdrukken met de hand versierd.

Ook de sneeuwpop bevalt het in het klooster Boompjes planten Bloemen gieten Bloemen gieten Hek knippen Hout stapelen Hout stapelen Vegen Vegen Loof harken Parkeerplaats reinigen Gras maaien Gras maaien Sneeuwruimen Sneeuwruimen Sneeuwruimen html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Tuinwerk Tuinwerk Tuinwerk Tuinwerk Tuinwerk Tuinwerk Tuinwerk Tuinwerk html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Appeloogst Pompoenen snijden Lindebloesems plukken Lindebloesems plukken Paardebloemen plukken Siroop in flessen vullen Toppen van dennentakken verzamelen Toppen van dennentakken verzamelen Toppen van dennentakken verzamelen Thee om te drogen html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Bakken Bakken Bakken Bakken Bakken Bakken Verschillend keukenwerk Verschillend keukenwerk Verschillend keukenwerk Verschillend keukenwerk Voor het bruiloftsbuffet Voor het bruiloftsbuffet Voor het bruiloftsbuffet Voor het bruiloftsbuffet Voor het bruiloftsbuffet Voor het bruiloftsbuffet Voor het bruiloftsbuffet Maaltijden bereiden Maaltijden bereiden Maaltijden bereiden Maaltijden bereiden Maaltijden bereiden Maaltijden bereiden Maaltijden bereiden Maaltijden bereiden Paaseieren verven Paaseieren verven Schoonmaken groenten Schoonmaken groenten Schoonmaken groenten Schoonmaken groenten Schoonmaken groenten Taarten bakken Taarten bakken Taarten bakken Taarten bakken Taarten bakken Taarten bakken Bakken voor Kerstmis Bakken voor Kerstmis Bakken voor Kerstmis Bakken voor Kerstmis Bakken voor Kerstmis Bakken voor Kerstmis Bakken voor Kerstmis Bakken voor Kerstmis html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Strijken Strijken Strijken Strijken Strijken Strijken Strijken Strijken Strijken Strijken Strijken html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Wasserij Wasserij Was Was Wasserij Wasserij Wasserij html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij Kleermakerij html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Cleaning Chores Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk Reinigingswerk html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij Drukkerij & boekbinderij html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Maken van kaarten Maken van kaarten Maken van kaarten Maken van kaarten html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Maken van advent-stukjes Het maken van bloemstukken Eerste hulp Schilderwerk Schilderwerk Reinigen en polijsten Reinigen en polijsten Borduren Borduren Tafels plaatsen Tafel dekken Verpotten Vergulden van medailles met galvanotechniek html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Kantoorwerkzaamheden Kantoorwerkzaamheden Kantoorwerkzaamheden Kantoorwerkzaamheden Kantoorwerkzaamheden Kantoorwerkzaamheden Kantoorwerkzaamheden Kantoorwerkzaamheden html lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1
 

Om de fotoreeks te openen hier klikken
Om de fotoreeks te openen hier klikken