Om de fotoreeks te openen hier klikken

De vrouw in de Kerk

Met de komst van de Messias heeft de stand van de vrouw zich fundamenteel veranderd. Alle smaad drukte in het Oude Verbond, hetzij terecht of onterecht, op de vrouw. Maar toen heeft GOD in een vrouw alle genade verenigd en haar tot Moeder van GOD uitverkoren. Werd de vrouw eerst van de kerkelijke dienst uitgesloten, nu kan ze als medewerkster en waardevolle helpster de priester terzijde staan.

De Moeder van GOD, Maria, en de vrouwelijke discipelen van JEZUS ondersteunden de missie van de HEILAND, doordat ook zij aan de mensen het Woord van GOD verklaarden.

Vaak waren ze wegbereidsters voor het werken van JEZUS, hebben Zijn komst verkondigd en zorgden voor het lichamelijk welzijn van de apostelen en discipelen.

Kort gezegd: De vrouw van de vroege christelijke Kerk zorgde ervoor dat de dienaar van GOD in vrijheid het werk van zijn Meester kon voortzetten.

 

Vrouwelijke discipelen van de HEER – Onze zusterorde

ā€˛Dienaressen van de heilige Moeder Kerk“ noemen de vrouwen en meisjes zich die in onze orde intreden. Als vrouwelijke discipelen van JEZUS verzaken ze aan de wereld en al het wereldse om zich in vrijwillige ontzegging alleen GOD te wijden. Als uiterlijk teken van hun geestelijke verloving met hun goddelijke bruidegom JEZUS dragen ze een blauw ordekleed en een ring met de gravure ”JEZUS”.

Niet een opwelling, maar een verheven uitverkiezing, ja de bekroning van het vrouwelijk geslacht is deze roeping en verloving met GOD. 1 Kor. 6,17: ā€˛Doch wie de Heer aanhangt, is Ć©Ć©n geest met Hem.“

Levensvreugde en vrolijkheid, natuurlijkheid en humor zijn graag geziene deugden. GOD uit het gehele, ongedeelde hart te beminnen is de inhoud en kroon van hun roeping.

Als iemand zich voor de kloosterlijke staat interesseert verlenen wij, na een positief kennismakingsgesprek, een kosteloos verblijf om zich wederzijds te leren kennen. In het noviciaat, dat in de regel een jaar duurt, kan de beslissing om CHRISTUS na te volgen overdacht worden.

Dienaressen van de heilige Moeder Kerk Orde Orde Orde Orde Orde