De leer volgens Darwin

GOD wil ons door de voortdurende verandering in de natuur Zijn prachtige veelsoortigheid tonen. Maar dan zijn er mensen die daaruit verkeerde conclusies trekken; we stammen van de aap af. Wie dat beweert is geen christen meer.

Hij zou eigenlijk volgens de oude wetten geëxcommuniceerd wor­den, uit de Kerk verwijderd worden, want hij is een rotte appel, die de anderen aansteekt.

Maar tegenwoordig onderricht men op school de leer volgens Darwin. Als deze waar zou zijn, dan klopt de Bijbel niet meer, die zegt dat GOD Adam en Eva heeft geschapen, de eerste mensen als bekroning der schepping. Maar ik weet, dat het zo was! GOD heeft Adam en Eva geschapen zoals het in de Bijbel staat. Maar als dat niet juist zou zijn, dan zou men de hele Bijbel kunnen aanvechten.

Maar de Heilige Schrift is de borg, waaraan we ons kunnen hou­den. De HEILAND zei toch: „Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan.“

De mens, de kroon van de schepping